Projekotwanie plot z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie poza kilkoma wypadkami.

Projekotwanie balaski z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Ploty PVC na plot i bramę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu oraz planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot plastikowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane sztachety plastykowe na plot i bramę ze sztachetekprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements